Janakkala-Seura ry:n

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

Hallinto

Janakkala-Seuran vuosikokous pidettiin Turengin kirjastossa 30.3.2023.

Kokouksessa oli kaikkiaan 10 henkilöä. LIITE osallistujista ohessa.

Vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin Anja Kuoppa-Nurmikari ja varapuheenjohtajaksi Tarja Forsström. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Juhani Heinemaa, Miia Peltola, Kari Marttinen, Jukka Kivistö ja Liisa Paturi.

Seuran rahastonhoitajaksi valittiin Tarja Forsström.

Toimintavuoden 2023 aikana hallitus kokoontui 10 kertaa kokouksiin, joissa päätetyistä asioista pidettiin pöytäkirjaa. Janakkala-juhlan takia oli usea työpalaveri, joista ei pidetty pöytäkirjaa.

Janakkala-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Jäsenistö

Vuoden 2023 lopussa jäseniä oli kaikkiaan 275 jäsentä. Jäsenmäärä on edelleen vaihteleva jäsenistön ikärakenteen takia. Uusia jäseniä hankitaan tilaisuuksissa, omissa verkostoissa ja osa uusista jäsenistä tulee itsenäisesti.

Jäsenistölle seuran asioista tiedotetaan jäsenkirjeissä, jotka lähetetään Membook-järjestelmän kautta. Vuonna 2023 lähetettiin kaikkiaan viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeet lähetettiin ennen vuosikokosta maaliskuussa, pääsiäistervehdys, kirje Janakkala ennen ja nyt -lehden ilmestymisestä, kutsu Janakkala-juhlaan 20.8. ja joulutervehdys.

Seura käyttää myös sähköpostia ja tarvittaessa postitettavaa kirjettä.

Talous

Seuran talous oli toimintavuoden lopussa 4 827,21 euroa ylijäämäinen. Keskeiset tulolähteet olivat jäsenmaksu 30 euroa ja lisäksi Janakkala ennen ja nyt -lehdestä saadut irtomyyntitulot.

Lehden irtonumeron hinta myymälöissä oli 25 euroa. Suurin kuluerä oli lehden painatuksen maksaminen.

Janakkala-Seura haki Janakkalan Osuuspankin seura-avustusta vanhojen Janakkala ennen ja nyt -lehtien digitointiin. Apurahaa saatiinkin ja sen käyttö kohdistuu vuonna 2024 digitointitoimintaan.

Janakkalan kunnalta saatiin kulttuuriavustusta 2000 euroa lehtien digitointiin 2023.

Janakkala-juhla toteutettiin hallituksen talkootyönä. Kulut maksettiin seuran omista varoista. Huolimatta pääsylipputuloista (10 euroa / sisäänpääsy) juhlasta jäi maksettavaa noin 3000 euroa.

Toiminta

Elokuussa 20.8. järjestettiin jälleen jo perinteinen Janakkala-juhla Tarinmaan VPK:n talolla. Juhlapuhuja oli Eurooppa-historian professori Laura Kolbe. Muut esiintyjät olivat janakkalalaisia.

 

Janakkala ennen ja nyt -lehti ilmestyi kesäkuussa. Lehti jaettiin perinteisesti Janakkalan alueella jäsenten postilaatikkoihin. Muualla asuvat saivat lehden postissa. Lehti oli myynnissä vähittäismyymälöissä Turengissa ja Tervakoskella. Lisäksi myyntipisteitä laajennettiin kesäkioskeihin ja kesällä aukioleviin kahviloihin.

Seura piti yllä aktiivista Facebook-tiedotusta, mikä tuotti keskimäärin 600-700 kontaktia kuukaudessa aktiivisuuden mukaisesti. Facebook-tiedotusta levitettiin kyläyhdistyksiin, joille markkinoitiin ja tiedotettiin seuran läsnäolosta tapahtumissa ja kirjojen ja lehtien myynnistä.

Ida Aalbergin päivää vietettiin 11.9. järjestämällä teatteriretki Hämeenlinnan teatteriin katsomaan näytelmää Rottien pyhimys.

Seura osallistui Kiipulan Kevätkarkeloihin toukokuussa ja Mallinkaisten maalaismarkkinoille syyskuussa. Tilaisuuksissa myytin Janakkala-kassia ja seuran muita myyntituotteita.

Seura teki aloitteen Janakkalan seurakunnalle ns Pro Patria -taulun pystyttämisestä johonkin Janakkalan toimitilaan, sillä tällaista taulua, jossa on kaikki sodissa kaatuneet ei Janakkalassa vielä ole.

Janakkalan seurakunnan ja kunnan edustajat olivat tutustumassa seuran toimintaan ja arkistoon keväällä 2023.

Janakkala ennen ja nyt ilmestyi jälleen kesäkuussa 80-sivuisena eli sivumäärä pidettiin aiempaa pienempänä kustannusten vähentämiseksi. Painopaikka vaihtui Painotalo tt-urex Oy:ksi Porvoossa. Sivuvalmistus (taitto) ostettiin ulkopuoliselta eli Heräämö-toimistolta.

Julkisuus ja internet

Seuran nettisivua www.janakkalaseura.fi on päivitetty hiljalleen. Työ on valtaisa kokonaisuus, joka vaatii jatkuvaa työstöä.

Sivulle on kiinnitetty digitoituna Janakkala ennen ja nyt -lehtiä digitoituna siten, vuosilta 1950-1990 valtaosa lehdistä on digitoitu. Puuttuvia osia täydennetään.

Tietotekniikkaa varten on hankittu lisäosia seuran tietokoneeseen.

Janakkala-juhlasta toimitettiin laaja tiedotejakelu Janakkalan ympäristön medioille

Lahjoituksia

Janakkala-Seura sai Janakkalan kunnalta / Turengin koulukeskukselta opetustauluja, joita ei enää käytetä koulussa.

Sibelius Opistolta saatiin käytöstä poistettu jugend-sohvakalusta sekä tuoleja, jotka jäivät Sibelius musiikkiopiston muutettua uusiin tiloihin.

Maire Lindholmin kilpailutoimintaan liittyvää jäämistöä lahjoitettiin seuralle.

Martta Lehtosen perikunta lahjoitti neljä Martta Lehtosen maalaamaa taulua.

Seura sai toimia vastikkeetta Vaparin tiloissa, joissa sillä on käytössään useampi huone toimintaan ja kokoelmien säilytykseen.