Janakkala-Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024

  1. Seuran hallinto

Seuran hallintoa tarkastellaan ja uudistetaan siten, että se vastaa seuran toiminnan tarpeita ja esille tulevia asioita.

Nykyistä hallintoa jatketaan toimimalla hyvän tavan mukaisesti ja ylläpitämällä seuran toimintatietoja.

Käytössä oleva Membook-jäsenrekisteri ja jäsenille menevien dokumenttien järjestelmä vaatii yhä kehittämistä ja helppokäyttöisyyttä. Jatkossa pyritään lisäämään vaivatonta maksamista, asiointia, tietojen muutoksia (osoite- ja nimitiedot) ja jäsenkirjeiden vastaanottamista.

Seura ylläpitää myös perinteisiä yhteydenpitotapoja eli sähköpostiliikennettä ja tarvittaessa postilähetyksiä, jolloin jäsenten tavoitettavuus on kattava.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokousten päätökset kirjataan pöytäkirjoihin. Hallitus päättää itse sisäisestä työnjaostaan. Hallituksen lukumäärä pyritään pitämään kahdeksassa henkilössä.

Seuran jäsenmaksua vuodelle 2024 ehdotetaan nostettavaksi 30 euroon, johon summaan sisältyy Janakkala ennen ja nyt -lehti. Tavoitteena on saada tulorahoituksesta myös käyttövaraa seuran toimintaan.

 Historian tallentaminen

Missionsa mukaisesti seura tallentaa pitäjän historiaa monimuotoisesti.

Tätä tarkoitusta varten seura jatkaa arkistonsa täydentämistä ja huolehtii jo olemassa olevien dokumenttien säilytyksestä. Arkisto sisältää toimintaan liittyviä dokumentteja, kotiseutukirjallisuutta, lahjaksi saatuja esineitä ja valokuvia.

Arkistossa on mm. valokuvaamo Hevonojalta lahjoituksena saatu yli 4000 lasinegatiivin kokoelma sekä paikallislehti Kotokulman kuva- ja negatiiviarkisto alkaen vuodesta 1964.

Negatiivien digitointia varten seura on hakenut ja tulee hakemaan apurahoitusta säätiöiltä ja rahastoilta, sillä digitointi erikoisammattitaitoisen työtä. Tarkoitusta varten haettava summa liikkuu 25 000 – 35 000 eurossa.

Ida Aalberg -seura jatkaa toimintaansa Janakkala-Seuran puitteissa. Seura tallentaa myös Aalbergiin liittyvää aineistoa ja ylläpitää hänen muistoaan Janakkalassa.

  1. Internet

*Janakkala-Seura saattaa päätökseen vuonna 2023 aloitetun internet-sivunsa uudistuksen. www.janakkalaseura.fi -sivun sisältö laajenee ja siihen rakennetaan uusia asia-alueita kuten tarinakokonaisuudet, seuran toiminnan tietoja ja kuvastoja.

Oman sähköpostisivun käyttöä pyritään aktivoimaan siten, että sitä käytettäisiin yleisöltä tuleviin yhteydenottoihin. Hallituksen jäsenillä on pääsy sähköpostiin.

Seuralla on oma facebook-sivu, joka uudistetaan vuonna 2024 ylläpidon helpottamiseksi.

  1. Janakkala ennen ja nyt -lehti

Janakkala ennen ja nyt -lehti ilmestyi vuonna 2023 aiempia vuosia suppeampana. Näin myös vuonna 2024. Lehteen haetaan perinteisiä juttuaiheita, mutta myös nykyhetken asioita. Yhteistyötä eri intressiryhmien kanssa lisätään samalla kun seura käy esittelemässä omaa muuta toimintaansa.

Vuonna 2024 lehden ilmestymisen tavoiteaikataulu on toukokuu.

Perustettu lehden toimituskunta jatkaa työskentelyä, johon sisältyy sisällön suunnittelu sekä markkinoinnin ja myynnin toimien suunnittelu. Lehdellä on vastaava päätoimittaja. Lehden painatuksesta pyydetään tarjouksia muutamalta painotalolta.

Janakkala ennen ja nyt -lehteä digitalisointia jatketaan. Tavoitteena on lisätä vuosittain digitoitujen lehtien määrää ja edelleen, että lehdessä olevat jutut, artikkelit ja muistelukset ovat valtakunnallisesti löydettävissä.

Lehti jaetaan seuran jäsenille postiluukkuihin, ja lisäksi sitä voi ostaa paikallisista liikkeistä.

 Jäsenhankinta

Seura on kyennyt ylläpitämään jäsenmääränsä noin 300 jäsenessä. Jäsenhankintaa tehdään tapahtumissa, joihin seura osallistuu. Pyrimme myös tavoittamaan Janakkalaan muuttavat uudet asukkaan yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa: tavoitteena on saada seuran tiedot uuden janakkalalaisen kunnalta menevään tietopakettiin.

Määrällisen tavoitteen lisäksi pyritään siihen, että jäsenistö edustaa koko väestöä.

 Näkyvyys

Janakkala-Seura osallistuu paikkakunnalla järjestettäviin yleisötapahtumiin ja näyttelyihin omalla osastolla.

Vuonna 2024 ei järjestetä  Janakkala-juhla mutta huomioimme seuran 75-vuotisjuhlavuoden.

Seura pyrkii järjestämään myös pari esitelmätilaisuutta vuonna 2024. Lisäksi pyrimme tuottamaan pienimuotoisen näyttelyn edellyttäen, että tarkoitusta varten löytyy sopiva tila.

Seura järjestää Iidan päivän aikoihin teatteriretken, joka on kaikille avoin.

Tapahtumista tiedotetaan alueen medioille ja seuran omilla kanavilla.